Thursday 2 March 2023

💐💐मनभावन गीतं, गाणी अन कविता💐💐

            खट्याळ शब्दात लिहिलेले एक सुंदर बालगीत माझ्या संग्रहात आहे. भाऊ तोरसेकर या मुंबईकर पत्रकार, साहित्यिकाने हे बडबडगीत लिहिले. १९८०- ९५ च्या काळात त्यांनी भरपूर लिखाण केले. मार्मिक साप्ताहिकाच्या संपादन विभागात ते जबाबदार पदावर कार्यरत होते. त्यांची काही प्रवासगीतं आजही कित्येक ट्रीपमध्ये गायली जातात.

                हे बडबडगीत वाचताना आपणही लहान होऊन शाळेत जाऊया……………..

💐दप्तरात भांडण💐

 

वसुदच्या पेनला झालं पडसं, दिसेना काही नाकापुढचं

निबातून शाई होती गळत, फाऊंटन पेनला नाही कळत.

 

कोऱ्या कागदावरती डाग, सुंदर वहीला आला राग

पुस्तक म्हणालं हसत हसत, आता बसा शाई पुसत.

 

पेन्सिल टोचून म्हणते कशी, शाई अशी जाईल कशी ?

खोडरब्बर मध्येच घुसला, शाईसंगे भांडत बसला.

 

पेन बिचारं घाबरलं, त्याने टोपण पांघरलं

कंपास पेटी गुणाची बेटी, तिने काढली युक्ती मोठी.

 

वॉटर बॅगला मारून हाक, म्हणाली शाई पुसून टाक

वहीवर पाणी पसरलं, पुढच्या पानावर घसरलं.

 

आता वहीला आलं रडू, धावत धावत आला खडू

म्हणतो चटकन पाणी पितो. मीच तेवढा फळ्याला भितो.

 

फळा म्हणाला पोरांनो, खूप भांडलात चोरांनो

सरकत म्हणते लंबू पट्टी, भांडता कसले करू गट्टी.

 

दप्तर आलं रांगत रांगत, नाही कुणाचं नाव सांगत

गडबड थोडी कमी करा, आपली आपली जागा धरा.

 

दुखतो बाबा माझा घसा, हळूहळू आत बसा

वसुद आली तयार होऊन, शाळेत गेली दप्तर घेऊन.

 

                                                     --भाऊ तोरसेकर.      

 

                                      ::::::::::::::::::::::::::

 

No comments:

Post a Comment

💐💐परिसर💐💐