Tuesday 2 April 2024

💐💐सुविचार-काव्यकण💐💐


..........म्हणे गोरा कुंभार विठ्ठल मंत्र सोपा | एकवेळ बापा उच्चारीरे ||……..


                                                            --संत गोरोबा काका कुंभार

                                                         समाधी दिन – १० एप्रिल १३१७.

                                                    :::::::::::::::::::::::::::::::::

             

No comments:

Post a Comment

💐💐परिसर💐💐