Friday, 1 January 2021

💐💐भावलेले सुविचार-काव्यकण💐💐

 

💐💐भावलेले सुविचार-काव्यकण💐💐


“ …………..पायात काटे रुतून बसतात

                  हे अगदी खरं असतं

                  आणि फुलं फुलून येतात

                  हे काय खरं नसतं ?

                  काट्यासारखं सलायचं की फुलासारखं फुलायचं ?

                  तुम्हीच ठरवा !

                  सांगा, कसं जगायचं ?

                  कण्हत कण्हत की गाणं म्हणत ?

                  तुम्हीच ठरवा !................

                               

                   ……….……….मंगेश पाडगावकर.

                       

 

                                            :::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

No comments:

Post a comment